banner
Báo chí viết về TCV
  • Nếu như các kỳ trước, giải nhất của cuộc thi sản phẩm trong lĩnh vực CNTT và truyền thông không được trao đầy đủ, thì năm nay, ngôi á quân thuộc một trong hai hệ thống giải cũng không tìm được chủ nhân của mình.
  • Có khả năng thiết kế một trang web hoàn thiện cho khách hàng chỉ trong 1-2 ngày; khi đã nhận được một hợp đồng lập trình phần mềm nào đó thì bất kể đêm ngày, tất cả cùng lao vào để hoàn thiện trong thời gian ngắn nhất - Đó ...
Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm - Dịch vụ
Nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh và mong muốn Khách hàng tập trung vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính.  Việc trình bày ...
Các Sản phẩm - Dịch vụ khác:
Tuyển dụng