banner
Dịch vụ
  • Nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh và mong muốn Khách hàng tập trung vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính.  Việc trình bày nội dung và chỉnh sửa hình ảnh cần người chuyên nghiệp và chi phí hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp. Chúng tôi phục vụ dịch ...
  • Hệ thống Quy trình xây dựng website của TCV.,JSC được kiểm duyệt chặt chẽ, mỗi giai đoạn hoàn thành được thống nhất và nghiệm thu với khách hàng. Việc trao đổi thông tin giữa Khách hàng với bộ phận dự án của TCV được đảm bảo thông suốt và nhất ...
  • Internet đã trở thành 1 kênh mua bán hiệu quả, nơi có hàng triệu khách hàng tiềm năng hằng ngày tìm kiếm thông tin về sản phẩm, hàng hóa và các dịch vụ
  • Mạng xã hội doanh nghiệp Việt Nam http://esn.vn được xây dựng dựa trên nhân hệ thống NYN Portals (cổng thông tin điện tử), đã được ứng dụng cho nhiều hệ thống lớn, tiêu biểu như: chodientu.vn; “Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp theo mô hình SaaS”sản phẩm đạt ...
  • Tên miền (domain name) là định danh của Website trên Internet. Tên miền thường gắn kèm với tên Công ty và thương hiệu của doanh nghiệp.
Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm - Dịch vụ
Nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh và mong muốn Khách hàng tập trung vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính.  Việc trình bày ...
Các Sản phẩm - Dịch vụ khác:
Tuyển dụng