banner
Giới thiệu

Định hướng phát triển

Chúng tôi hướng đến trở thành một công ty tin cậy cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hàng đầu ở Việt Nam.

ĐỊNH HƯỚNG - TẦM NHÌN: Chúng tôi hướng đến trở thành một công ty tin cậy cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi nỗ lực phát triển các giải pháp phần mềm và triển khai các hệ thống quản trị tổng thể dành cho doanh nghiệp: hệ thống tích hợp, tiện ích, thông minh và dễ sử dụng,… nhằm cung cấp tốt nhất cho các nhu cầu của khách hàng. Ngoài định hướng phát triển các sản phẩm phần mềm với chất lượng cao, chúng tôi cũng luôn chú trọng duy trì một bộ máy nhân lực tư vấn - sản xuất - kinh doanh Chuyên nghiệp và Chu đáo.

ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ: Đầu tư nghiên cứu công nghệ mới. Nghiên cứu các kiến thức chuyên sâu về công nghệ. Nghiên cứu các quy trình sản xuất theo chuẩn CMMi. Nghiên cứu các quy trình nghiệp vụ quản lý. Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó. Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Cất nhắc và đề bạt những người có đủ năng lực và trình độ, làm việc có tâm huyết vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Thương hiệu và Thông điệp

Logo TCV được thiết kế đơn giản và hiện đại. Thể hiện một sự nhất quán, từ gam màu cũng như tốc độ bứt phá, liên kết mạnh mẽ, chuyên nghiệp và tin cậy, Logo TCV không chỉ cho thấy là một hình khối vững chắc được kết thành từ nhiều khối phần, mà còn thể hiện tính định hướng theo chiều mũi tên đạt được mục đích rõ ràng. 

Phương châm hoạt động của TCV là tham gia cung cấp và tư vấn, vận hành các giải pháp phần mềm quản lí doanh nghiệp, giải pháp thương mại điện tử, TCV xác định sự thành công của khách hàng là mục tiêu quan trọng và cam kết nỗ lực cùng khách hàng đạt được giá trị đóCác tin cũ hơn:
Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm - Dịch vụ
Nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh và mong muốn Khách hàng tập trung vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính.  Việc trình bày ...
Các Sản phẩm - Dịch vụ khác:
Tuyển dụng