banner
Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

Ngay từ khi thành lập, TCV đã định hướng phát triển vào lĩnh vực công nghệ thông tin và thương mại điện tử, cung cấp các giải pháp phần mềm ứng dụng, các giải pháp quản trị bằng CNTT trong hoạt động kinh doanh và sản xuất

 

Dịch vụ/Sản phẩm:

Sản xuất phần mềm; Gia công phần mềm

Xây dựng và duy trì trọn gói website của Tổ chức, Doanh nghiệp

Xây dựng và phát triển các giải pháp Cổng thông tin điện tử Doanh nghiệp, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Các cơ quan đơn vị quản lý Nhà nước.

Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, giải pháp kỹ thuật tin học, kinh doanh phần cứng máy tính.

Xây dựng giải pháp và kinh doanh Thương mại điện tử

Nghiên cứu phát triển và cung cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp; Tư vấn và triển khai ERP.

Tư vấn giải pháp và cung cấp phần mềm theo yêu cầu

Cung cấp giải pháp mạng, máy chủ và tích hợp hệ thống

Liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để đầu tư và phát triển Dự án cũng như Công nghệ.

Dịch vụ khác: 

TƯ VẤN GIẢI PHÁP

Tư vấn tái cấu trúc quy trình kinh doanh

Tìm hiểu yêu cầu và xác định giải pháp

Xác định phạm vi và kế hoạch triển khai

TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Cài đặt và cấu hình hệ thống

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ

Đào tạo người sử dụng

Chuyển đổi dữ liệu

Triển khai vận hành

ĐÀO TẠO

Đào tạo nghiệp vụ

Đào tạo giải pháp

Đào tạo kỹ thuật/ hỗ trợ hệ thống

HỖ TRỢ BẢO HÀNH

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ nghiệp vụ (Hình thức: Onsite/ Online)

Bảo hành ứng dụng

 Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm - Dịch vụ
Nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh và mong muốn Khách hàng tập trung vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính.  Việc trình bày ...
Các Sản phẩm - Dịch vụ khác:
Tuyển dụng