sản phẩm

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Phần mềm quản lý khách sạn Newway Pms được Công ty TCV phát triển từ năm 2006 với dự án đầu tiên là Khách sạn Hòa ...

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Phần mềm quản lý nhà hàng Newway POS được phát triển với đầy đủ các chức năng dành cho việc quản lý nhà hàng, chuỗi ...

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Phần mềm quản lý nhân sự Newway HRM là giải pháp được phát triển chuyên biệt dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh ...

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ TOÁN

Phần mềm quản lý kế toán khách sạn Newway Accounting là giải pháp  phần mềm kế toán được triển khai trên nền điện toán đám mây, ...

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GOLF

Giải pháp phần mềm quản lý sân golf - Newway Golf được phát triển với nhiều phân hệ chức năng, từ quản lý hội viên, ...

PHẦN MỀM QUẢN LÝ FITNESS

Newway GYM là giải pháp phần mềm quản lý phòng tập gym, yoga, fitness centre được phát triển trên nền tảng công nghệ diện toán ...

Scroll
02462827777