13:45 - 03/12/2018

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ TOÁN

Phần mềm quản lý kế toán khách sạn Newway Accounting là giải pháp  phần mềm kế toán được triển khai trên nền điện toán đám mây, bảo mật cao, linh hoạt, dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí, có thể xem dữ liệu tài chính trên mọi thiết bị di động, đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực của hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) cũng như quốc tế (IAS), và luôn cập nhật kịp thời các quy định của Bộ Tài chính.

Với hệ thống quản trị có khả năng thu thập, xử lý, cũng như quản lý các lĩnh vực then chốt của doanh nghiệp từ mua hàng, bán hàng, tồn kho… đến kế toán tài chính tại các khách sạn, nhà hàng. Phần mềm kế toán dành cho khách sạn Newway Accouting là công cụ đắc lực của giám đốc tài chính và kế toán trưởng khi có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi mà không cần cài đặt.

Những ưu điểm của Phần mềm kế toán Newway Accounting:

- Phần mềm kế toán khách sạn Newway Accounting có thể truy cập mọi lúc mọi nơi.

- Dễ sử dụng, chạy trên ứng dụng Web based (Cốc Cốc, FireFox, Chrome), hệ điều hành iOS, Android, Windows.

- Xem số liệu tài chính trên Smartphone, Tablet.

- Không cài đặt, chỉ cần đăng nhập và sử dụng.

- Không chi phí hạ tầng khi sử dụng phần mềm kế toán Newway Accounting.

- Thanh toán theo tháng bằng chi phí cực thấp.

- Không cần IT chuyên trách hỗ trợ khi sử dụng phần mềm kế toán Newway Accounting.

Phần mềm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi hạch toán: Phần mềm kế toán Newway Accounting đã đáp ứng 100% nhu cầu chuyển đổi hạch toán và xây dựng hệ thống báo cáo theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính từ năm 2015 trở đi. 

Các phân hệ nghiệp vụ trên phần mềm kế toán Newway Accounting:

 • Kế toán tiền mặt, tiền gửi
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 • Kế toán hàng tồn kho
 • Kế toán TSCĐ
 • Kế toán CCDC
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán giá thành sản phẩm
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo quản trị
 • Phân hệ kết nối dữ liệu với phần mềm khách sạn Newway Pms

Mô hình triển khai phần mềm

Triển khai phần mềm trên Cloud: TCV sẽ cung cấp tài nguyên, cơ sở hạ tầng, khách hàng chỉ cần đăng ký sử dụng phần mềm kế toán và trả phí dịch vụ hàng tháng. Hoặc có thể mua trọn gói để cài đặt trên máy chủ của khách hàng và sử dụng.

Phân hệ phần mềm kế toán Newway Accounting khi được sử dụng với phân hệ phần mềm quản lý khách sạn Newway Pms và phân hệ phần mềm quản lý nhân sự Newway HRM sẽ tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh giúp việc quản lý và điều hành khách sạn, nhà hàng, sân golf trở lên dễ dàng và chính xác.

Các bài liên quan

Scroll
02462827777